Product Image

Băng keo trong 300y (2.4kg/ lốc)

Băng keo trong 300y, nặng 2.4kg/ lốc tại Đà Nẵng

1 lốc = 6 cuộn

Miễn phí ship từ 10 lốc tại Đà Nẵng

Giá rẻ hơn khi mua từ 10 lốc.

Quấn căng, ko bị đứt, keo dính chặt

In Stock

140000