Product Image
Product Image
Product Image
Product Image

Giấy Carton 2 Lớp Size 1m15 Quấn Gói Hàng

Giấy carton 2 lớp, Giấy carton cuộn

Đơn giá được tính theo: KG

Khổ giấy cao 1m15 ( 1m tới = 3.6 lạng)

Giấy được dùng để: quấn gói hàng chống xước, chống va đập.

In Stock

32000